ΠΕ Αρκαδίας

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2017

Προκήρυξη «Ανοικτού Διαγωνισμού » για την ανάθεση του έργου : « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΚΟΥ – ΜΑΡΑΘΑ » Προϋπολογισμού Μελέτης : Εκατόν Είκοσι χιλιάδων Ευρώ ( 120.000 €)

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΑΘΑ

Scroll to Top